Grafik ve Animasyon temel tanımlamalar

Grafik; görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraflar, çizimler, diyagramlar, haritalar ve diğer resimler birer grafiktir. Grafikler genelde yazı, illüstrasyon ve renkten oluşur. Kelimenin öz Türkçesi Çizge dir. Ancak pek fazla kullanılmamaktadır. (kaynak: Wikipedia) Bununla birlikte Çizim terimi kısmi olarak bu anlamı yansıtır.

Animasyon : Animasyon grafiklere zaman boyutunun katılarak gösterim anına bağlı olarak grafiklerin değiştirilmesi suretiyle canlandırma diğer bir deyişle hareketlendirme yapılmasıdır.

Bu sayede insan gözünün doğal algılamasındaki sürekli hareket hali karşılanmış olur.  Çünkü göz ortamı gözlemlerken gerçek dünya sürekli hareketli görüntüler sunar; hatta her şeyin hareketsiz olduğu bir ortamda bile gözün hareketiyle görüntünün göreli olarak hareketliliği oluşur.

Animasyon sayesinde durağan bir grafiğe göre gerçeklik algısı daha da pekiştirilerek tasarımdaki iletişim mesajı sabit bir grafiğe göre daha etkili verilmiş olur.

Geçmişten günümüze çok çeşitli animasyon teknikleri uygulanmıştır. Günümüzde kullanılan başlıca teknikler ise 2D, 3D, stop motion ve cut-out teknikleridir.

Bilgisayar ortamında saklanan ve animasyonda kullanılan grafikler temel olarak piksel tabanlı veya vektörel tabanlı biçimlerden biriyle ifade edilir.

Piksel tabanlı grafiklerde görüntüyü oluşturan en küçük birim (nokta) piksel olarak adlandırılır. Bir piksel tek bir renk tonunu ifade eder. Piksel formatında, bir grafiği oluşturan her bir pikselin bilgisi ayrı ayrı saklanır. Genelde gerçek fotoğrafları veya renk çeşitliliği ve detayların çok fazla yoğun olduğu grafikleri saklamak için piksel formatı tercih edilir. Piksel grafikler rasterize veya bitmap olarak da ifade edilir.

Vektörel format ise daha çok elle tasarlanmış ve nispeten daha az detay içeren garfikleri saklamak amacıyla kullanılır. Bu biçimde grafikler matematiksel ifadelere dönüştürülerek saklanır ve bu sayede farklı ölçeklerde kayıpsız olarak yeniden oluşturulabilir; bu piksel formatlarda pek mümkün değildir. Örneğin bir logo tasarımı el ürünüdür ve az miktarda renk ve çizim detayı içerdiğinden tasarımında kullanılan uygulamalar genellikle vektörel formatı destekler. Vektörel grafikler genelde piksel tabanlılara göre belleklerde daha az yer kaplar.

Piksel ve vektörel formatlar birbirine dönüştürülebilir. Piksele dönüştürme işlemine rasterizasyon vektöre dönüştürme işlemine ise tracing (iz sürme) adı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir