Etiket arşivi: bire-çok

MySQL İlişkilendirme Çeşitleri

1-      Bire-bir ilişkilendirme(1-1) : Bazı durumlarda tekbir tabloda tutulabilecek veriler tablonun aşırı genişlemesinden dolayı sık kullanılan alanlar ve az kullanılan alanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu iki grup için iki ayrı tablo oluşturulur. İki tablonun da Primary Key alanları aynı olmalıdır. Bunu yapabilmek için sık kullanılan bilgilerin olduğu tablo da (ana tablo) gerçek Primary key değeri kullanılır. Az kullanılan bilgilerin olduğu tablo da (detay tablosu) primary key değeri ana tablonun primary key’inden çekilir. Buna birebir ilişkilendirme denir.

MySQL İlişkilendirme Çeşitleri yazısına devam et