Etiket arşivi: char fonksiyonlar

C#’da kullanılan Char Fonksiyonlar

1-     IsNumber  = Girilen karakter rakam, üstel veya kesirsel ise true değerini verir (ASCII tabloda “üst simge” (‘²’ ve ‘³’ gibi) veya “yarım”, “çeyrek” ifadelerini simgeleyen tekil karakterleri de (‘¼’, ‘½’ ve ‘¾’ gibi) kapsar).

IsNumber(char)

2-     IsPunctuation = Girilen karakter noktalama ise true değerini verir.

IsPunctuation(char)

3-     IsLower = Girilen karakter küçük harf  ise true değerini verir.

IsLower(char)

4-     IsUpper = Girilen karakter büyük harf ise true değerini verir.

IsUpper(char)

5-IsLetter = Girilen karakter harf ise true değerini verir.

IsLetter(char)

6-IsDigit =Girilen karakterin sadece rakam olup olmadığını gösterir.

IsDigit(char)

7-IsLetterOrDigit = Girilen karakter harf veya rakam ise true değerini verir.

IsLetterOrDigit(char)

8-IsWhiteSpace = Girilen karakter boşluk ise true değerini verir.

IsWhiteSpace(char)

Yukarıdaki bazı fonksiyonlar ile yapılmış örnek programın kodları aşağıda verilmiştir.

Formumuza bir textbox ve 4 tane label ekleyelim. Textbox’ın KeyPress olayına aşağıda ki kodları yazalım.


if (char.IsUpper(e.KeyChar))

{

label1.Text += "n"+e.KeyChar;

}

else if (char.IsLower(e.KeyChar))

{

label2.Text += "n" + e.KeyChar;

}else if(char.IsNumber(e.KeyChar))

{

label3.Text+="n"+e.KeyChar;

}else if(char.IsPunctuation(e.KeyChar))

{

label4.Text+="n"+e.KeyChar;

}