Etiket arşivi: continue

Döngü İstisna Komutları

İki farklı istisna komutu vardır.  Bunlar;
a) break;
b) continue;
a) break;   : Bu komut her döngüde kullanılabilir. Kullanıldığı yerde döngüyü kırar. Döngü tamamen sonlandırılır.
b) continue;  : Bu komut döngüyü tamamen sonlandırmaz; ancak döngünün o andaki çevrimini sonlandırır ve sonraki çevrime geçer (yani sadece çalıştığı andan itibaren aynı bloktaki kalan komutları sadece o anki çevrim için atlamış olur).
Not: Her iki döngü istisna komutu da koşula bağlı olarak döngü bloğu içinde kullanılmalıdır.
Örnek Kullanımı
Soru: 1 , 26 arası rasgele 10 adet sayıyı yazdıran, oluşturulan sayılar 3’ün katı olmayacak ve sayılardan biri 23 olursa sayı üretilmesi sonlandırılsın?
Cevap:


private void button1_Click(object sender, EventArgs
{
Random rasgele_sayi = new Random();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  int uretilen_degerler = rasgele_sayi.Next(1, 26);
  if ((uretilen_degerler % 3) == 0)
  {
    i--;
    continue;
  }

label1.Text += uretilen_degerler.ToString() + "\n";
if (uretilen_degerler == 23)break;

}
}