Etiket arşivi: do-while

While ve do-while Döngüsü

While Döngüsü

While döngüsü belirlenen şarta bağlı olarak while bloğu içindeki satırların bir döngü halinde tekrar tekrar işletilmesini sağlar. Başka bir ifadeyle döngüye giriş ve döngünün devam etmesi şarta bağlıdır.

Döngü içerisinde şartı etkileyen bir komut olmalıdır; aksi halde sonsuz döngü ihtimali ortaya çıkar.

While Kullanımı

while(şart)
{

Döngü komutları…

}
Aşağıda basit bir for döngüsü ve while uyarlaması verilmiştir.


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

for(int i = 1; i <= 10; i++)
{
label1.Text += i + " ";
}

}

Bu ifadenin while ile oluşturulmuş hali şu şekilde olacaktır.


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = 1;

while( i <= 10)
{
label1.Text += i + " ";

i++;
}

}

Do-while Döngüsü

While döngüsünde şart döngünün başında kontrol edildiği için eğer şart sağlanmaz ise program döngüye girmeden çıkar ve diğer komutlar işletilir. Do-while’da ise şart döngünün sonunda kontrol edildiği için do bloğundaki komutlar en az bir defa çalıştırılır. Yani döngüye giriş değil sadece döngüde kalma şarta bağlıdır. Eğer şartı oluşturan komut aynı zamanda döngüde tekrar ettirilecek komut ise bu yapı kullanılır.

Do-while döngüsünde de while döngüsünde olduğu gibi döngü içerisinde şartı etkileyen bir komut olmalıdır; aksi halde sonsuz döngü ihtimali ortaya çıkar.

do
{

Döngü komutları…

}while(şart);

Örnek Uygulama: button1’e basıldığında sayı çifleri üretip satır satır yazan metot aynı sayı çifti ürettiğinde yazıp sonlanır;


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

Random rst = new Random();

int sayi1;

int sayi2;

do
{

sayi1 = rst.Next(1,6);

sayi2 = rst.Next(1,6);

label1.Text += sayi1.ToString() + " - " + sayi2.ToString()+"n";

} while (sayi1!=sayi2);

}