Etiket arşivi: escape string

String Biçimlendirme Karakterleri

Escape Sequence Komutu Açıklama
a Bell (alert) (bip sesi, uyarı )
b Backspace (geri sil komutu)
n New line (yeni satır)
r Carriage return (enter karakteri)
t Horizontal tab (yatay sekme)
Single quotation mark (tek tırnak simgesi)
Double quotation mark (Çift tırnak simgesi)
\ Backslash (ters slash karakteri)
ooo ASCII character in octal notation (sekizlik karakter kodu)
xhh ASCII character in hexadecimal notation (onaltılık karakter kodu)


@ tırnaktan hemen önce bitişik olarak verildiğinde komut yorumlaması kapatılır ve tırnaklar asasındaki komutlar olduğu gibi gösterilir. Komut yorumlama kapalı iken ” kullanılamaz bunun yerine “ karakteri için “” kullanılır.