Etiket arşivi: for döngüsü kullanımı

For Döngüsü

Belirli sayıda tekrar edilecek komut blokları veya her çevirimde kullanılacak bir sayaç değişkenine ihtiyaç duyulduğunda yaygın olarak for döngüsü kullanılır.

For döngüsü 3 parametre ile tanımlanır. Bunlar birbirlerinden metotlardaki gibi (,) ile değil (;) ile ayrılır:

  1. İlk parametresi sayaç değişkeni tanımlamasıdır. For kalıbı içinde tanımlanan sayaç değişkeni Local’dir; yani sadece for bloğu içinde çalıştırılır. Sayacı for dışında tanımladığımız zaman Global bir değişken olur ve for bloğu dışında da kullanılabilir.
  2. For döngüsünün ikinci parametresinde şart tanımlaması yapılır. Şart ifadesi true yada false değer almalıdır, döngünün her çevriminin başında şart kontrolü yapılarak değeri true ise çevrim başlatılır (çevrim: döngü komut bloğunun her bir tekrarıdır).
  3. Son parametrede ise sayaç işlemidir. Bu işlem her çevrimin sonunda gerçekleştirilir. Sayaç işlemi sayacı değiştiren her türlü matematiksel işlem olabilir böylece sayacı istediğimiz değerde arttırıp azaltabiliriz.

[ipucu: Visual Studio ile for yazdıktan sonra arka arkaya tab tuşuna bastığımızda visual studio for döngüsünün kalıbını bize otomatik olarak oluşturur.]

For Döngüsünün Kalıbı


for (int i = 0; i < length; i++)
{

//koşul true olduğu sürece yapılacak işlemler

}

 

Örnek Uygulama;

Form yüklendiğinde Label nesnesine 0dan 9a kadar sayıları alt alta for döngüsünü kullanarak yazdıralım.


label1.Text="";

for (int i = 0; i <= 9; i++)
{

label1.Text += i.ToString()+"\n";

}

Örnek uygulama;

label’a textBox’dan girilen metnin karakterlerini alt alta for döngüsü kullanarak yazdıralım.


for (int i = 0; i < textBox1.Text.Length; i++)
{

label1.Text += textBox1.Text.Trim().Substring(i,1)+"\n";

}