Etiket arşivi: left outer

Outer Join

INNER JOIN sadece eşleşen kayıtları getirirken, OUTER JOIN ile hem eşleşen hem de eşleşmeyen kayıtlar sorgu sonucuna dahil edilir. Dolayısıyla OUTER JOIN, INNER JOIN’i kapsayan sonuçlar döndürür. SQL sorgusunda OUTER JOIN ifadesinin solunda ve sağında kalan tablolardan hangisinde eşleşmeyen kayıtların getirileceği LEFT veya RIGHT ifadeleri ile belirlenir.

1-Left Outer Join : İlişkilendirmede işlem tablosunun solunda eşleşmeyen kayıtları da (sol tabloadan) getirir.

Örnek Sorgu;


SELECT

ogrenciler.adi,

ogrenciler.soyadi,

bolumler.bolum_adi

FROM

ogrenciler

LEFT OUTER JOIN bolumler

ON bolumler.bolum_id = ogrenciler.bolum_id_fk

 

2-Right Outer Join : İlişkilendirmede işlem tablosunun sağında eşleşmeyen kayıtları da (sağ tabloadan) getirir.

Örnek Sorgu;


SELECT

ogrenciler.adi,

ogrenciler.soyadi,

bolumler.bolum_adi

FROM

ogrenciler

RIGHT OUTER JOIN bolumler

ON bolumler.bolum_id = ogrenciler.bolum_id_fk